Tag Archives: %s

דק למרפסת
By August 14, 2017

לא רק לגינה מגיע הדקים חדרו לתודעה של מדינה שלמה בשנים האחרונות וכיום ניתן לראות דקים כמעט בכל מקום. ניתן לראות דקים רבים בגינות בבתים פרטיים, בגנים ציבוריים ואפילו באתרי טבע רבים בהם יש תצפיות או נקודות מידע. הישראלים אוהבים את השילוב הטבעי של עץ בבנייה וניתן לראות כיצד גם חיפויי עץ תפסו את מקומן