אקליפטופ
8-max-levearge-diagonal-cutting-pliers-with-powerslot-2173