לטות עץ

לטות הן קורות עץ מונחות על המסגרת העליונה של הגג. לטות משמשים  כאלמנט ארכיטקטוני בבניה, כגורם מאוורר, והצללה.