אקליפטופ
285144_1014_roc_30oz_chalked_ultramattepaint_charcoal_480