אקליפטופ
287688_0214_roc_30oz_chalked_ultramattepaint_lighttintbase