אקליפטופ
287722_1214_roc_30oz_chalked_matteclear_480