אקליפטופ
7713830_1010_BCT_11oz_BrightCoat_MetallicFinish_Aerosol_DarkBronze_240x240