Tag Archives: %s

מרזבים
By January 10, 2017

אם בואו של החורף וגשמי הברכה אשר הוא מביא אתו צריך לשוב גם על דרך ניקוז המים מהגג. הגג הוא הדבר הראשון בבית שסופג את תנאי מזג האוויר בחורף. הגשמים שיורדים מצטברים להם על הגג ולכן חשוב מאד למצוא פתרונות אשר ינקזו אותם וישאירו את הגג נקי ממים עומדים. מים עומדים על הגג הוא אחת