פרגולות עץ בירושלים

פרגולות עץ בירושלים

Published by

Posted on February 25, 2017

הרבה בתים בישראל עוברים לפרגולות. ישנם כאלו המעדיפים עץ כיוון שהחומר הטבעי נחשב בעיניהם איכותי יותר. פרגולות עץ בירושלים נותן את המענה הטוב ביותר עבורם. במצב כזה כמובן שעדיף לך לבחור בפרגולות עץ בירושלים כיוון שהמיקום הגאוגרפי חשוב לך מבחינת תנאי האקלים וההשפעה שלו בעתיד הרחוק על העץ. במהלך המאה ה-19 ובעיקר לקראת סופה חל תהליך משמעותי בו החלה ירושלים מתרחבת אל מעבר לחומות העיר. ראשית מפעל היציאה מהחומות היה המוסדות הנוצריים שהיו בעיקר מבני ציבור משום שלא הייתה דמוגרפיה נוצרית משמעותית בעיר, מנגד המפעלים היהודיים היו בעיקר שכונות מגורים שנועדו לספק מענה לבעיות הדיור ואיכות החיים של האוכלוסייה. תהליכי מודרניזציה והלכי רוח מודרניים שהגיעו מאירופה דרך הקהילות הנוצריות והיהודיות-אשכנזיות היוו נדבך חשוב שהניע ועיצב את התהליך. המפעלים החלוציים מחוץ לחומות סללו את הדרך והעניקו את הביטחון לשכונות נוספות שבאו אחריהם וסופם הוא המצב במאה האחרונה בו עיקר אוכלוסייתה של העיר שוכנת מחוץ לחומות. את הגורמים להתפשטות העיר מחוץ לחומות ניתן לייחס ראשית לגידול הדמוגראפי שחוותה העיר במהלך המאה ה-19 שהוליד מטבע הדברים צורך בהתרחבות גיאוגרפית, בעיקר בעבור הקהילה היהודית. האוכלוסייה היהודית שחוותה גידול ניכר החלה במידה רבה למצות את אפשרויות ההתרחבות שלה בתוך החומות, סבלה ממצוקת דיור ונזקקה לשטחים חדשים.  העובדה שמגפות כולרה נתנו רוח גבית לתהליך היציאה מהחומות מעידה ראשית על בעיות תברואה בתוך החומות שאופייניות לאוכלוסייה צפופה ושנית על ההכרה בכך שהפתרון טמון בסגנון מגורים מודרני יותר. בנוסף, העובדה שהיהדות האורתודוכסית האשכנזית הייתה גורם מוביל בקרב יציאתה של האוכלוסייה היהודית אל מחוץ לחומות גם היא יש בה בכדי להעיד על חלק מהעקרונות שעמדו ביסוד המהלך. קשריהם של האשכנזים עם ארצות מוצאם שחוו תהליכי מודרניזציה ורפורמציה דתית גרמו ל”ייבוא” של גישה ריאקציונרית-שמרנית שאימצה עקרונות מודרניים דווקא במטרה לשמר את המסורת. כך נבנו שכונות עם תשומת לב לנושאים חברתיים ותברואתיים, אך בה בעת הן שימרו את הגישה היהודית-אשכנזית של מובלעות סגורות המשמרות אורך חיים יהודי מסורתי. לכן כשמדובר באיזור ירושלים עדיף לבחור בפרגולות עץ ירושלים כדי לתת מענה טוב יותר.