אקליפטופ
210849_0112_SRT_12oz_Hammered_Aerosol_Copper