אקליפטופ
7210830_0112_SRT_12oz_Hammered_Aerosol_GoldRush