Tag Archives: %s

בניית גדר
By July 06, 2017

גדר מיועדת ליצור הפרדה בין השטח הפרטי לבין השטח הציבורי. בעזרת הגדר ניתן ליהנות מתחושה של פרטיות ואינטימיות ולהעלות בצורה משמעותית את הערך של נכסים פרטיים. בנוסף, הגדר מתאימה לשטחים ציבוריים כי בעזרתה ניתן להשיג תוספת דקורטיבית יוצאת מגדר הרגיל. את הגדר אפשר לבנות מסוגים מסוימים של עץ ולשלב בתוכה גם מתכת, אלומיניום, ברזל, אבן