Tag Archives: %s

By December 23, 2015

ראשית, הנסיון שצברנו במרוצת השנים מקנה לנו יתרון תחרותי על פני מחסני עצים אחרים. מאחורינו אלפי פרוייקטים שבהם לקחנו חלק באספקת עצים, כאשר ביניהם פרויקטים פרטיים, פרויקטים גדולים של בנייה ואספקה שוטפת של חומרי גלם לנגריות רבות ברחבי הארץ. לנו, במחסן עצים משמר השבעה יש מערך הפצה משלנו, דבר שמקנה יתרון תחרותי נוסף על פני